Historie požárního sportu

První větší poznatky o požárním sportu přivezl do naší republiky bývalý náčelník Hlavní správy požární ochrany ČR Ing. Pavel Stoklásek v roce 1967 ze své cesty do bývalého Sovětského svazu, kde tento sport hasiči prováděli již od roku 1937. Ing. Pavel Stoklásek se stal jedním ze zakladatelů a velkých propagátorů požárního sportu u nás, který tím začal prosazovat základní cíl požárního sportu, a to zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů, potřebné pro výkon jejich činnosti při zásahu v místě mimořádné události.

První účast na mezinárodní soutěži v požárním sportu zaznamenali hasiči z České republiky v roce 1968 v Leningradě. Reprezentovali nás narychlo secvičení hasiči z Prahy a v tomto prvém mezinárodním klání získali stříbrnou medaili v disciplíně požární útok. V roce 1969 v Rumunsku a v roce 1970 v Polsku nás reprezentovali brněnští hasiči, kteří již absolvovali kvalitnější přípravu na tyto mezinárodní soutěže. Výsledkem byla dvě 1. místa v požárním útoku, bronz v celkovém hodnocení družstev a 4. místo ve štafetě na 4 x 100 metrů.

V roce 1970 bylo vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR rozhodnuto zavést požární sport do výkonu služby všech profesionálních hasičů v bývalé ČSSR a požární sport se stal součástí jejich odborné a fyzické přípravy.

První celostátní soutěž v požárním sport byla uspořádána v roce 1970 v Ostravě. Zde se projevila nedostatečná zkušenost s pořádáním takovéto soutěže. Chyběl kvalifikovaný sbor rozhodčích, jednotný výklad pravidel požárního sportu a rovněž některé narychlo zhotovené překážky mnohdy nesplňovaly dané technické požadavky. Druhé mistrovství ČSSR, kde již byla většina chyb a nedostatků odstraněna, proběhlo v roce 1971 v Trenčíně, další pak v roce 1972 ve Frýdku-Místku. Tím bylo započato s pravidelným každoročním konáním mistrovství ČSSR profesionálních hasičů a jeho pravidelným střídáním na Slovensku a v Česku. Každému mistrovství ČSSR předcházely národní soutěže, ze kterých se nominovalo prvních šest družstev na celostátní soutěž. V tomto období začala systematická práce v oblasti tělesné přípravy hasičů, což se projevilo i na sportovních výkonech závodníků nejen na domácí aréně, ale i na mezinárodním kolbišti. Mezi vrcholné období výkonnosti našich závodníků lze zařadit období druhé poloviny 80. let minulého století. V té době byl například registrován národní rekord v disciplíně 100 metrů s překážkami, kterého dosáhl v roce 1989 na mezinárodní soutěži CTIF ve Varšavě Ivan Trojan z Třebíče časem 16:31 s a tento rekord byl překonán teprve v minulém roce Martin Kulhavým z Liberce časem 16:20 s.

Určitá stagnace v oblasti požárního sportu u profesionálních hasičů nastala po roce 1990, kdy bylo rozpuštěno reprezentační družstvo. Zároveň se snížil zájem o organizování soutěží v požárním sportu, které přinášely stále složitější problémy v jejich materiálním a finančním zabezpečení. Mnohé hasičské záchranné sbory okresů a podniků se stále více věnovaly dalším sportům a začaly v nich organizovat sportovní soutěže. Na pokles zájmu o tento druh sportovního zápolení měl vliv také rozpad tzv. východního bloku, kde byly do té doby pravidelně organizovány mezinárodní soutěže v požárním sportu a dobré umístění na nich bylo prestižní záležitostí všech zúčastněných států.

O stagnaci požárního sportu nelze hovořit u dobrovolných hasičů, kde byl a stále je tento sport trvale v popředí zájmu členů mnohých jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Nemalý podíl na této skutečnosti mají občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, zejména Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota, v jejichž soutěžích dětí a mládeže jsou uplatňovány prvky požárního sportu.

Současnost

Požární sport je součástí speciální tělesné přípravy příslušníků hasičských záchranných sborů krajů a zaměstnanců hasičských záchranných sborů podniků. Za účelem jednotného postupu při organizování sportovních soutěží v požárním sportu, provádění jednotlivých disciplín požárního sportu, měření a hodnocení dosažených výkonů jsou vydána Pravidla požárního sportu.

Každoročním sportovním vyvrcholením je mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR (profesionálních hasičů) a mistrovství ČR družstev sborů dobrovolných hasičů (dobrovolných hasičů). Právo účasti v těchto mistrovstvích soutěžící získávají v postupových kolech a do mistrovství se kvalifikují nejlepší družstva a s nimi i jednotlivci. Od roku 2001 nominují ředitelé krajských hasičských záchranných sborů na mistrovství profesionálních hasičů krajské výběry. Mnohé profesionální hasiče motivuje zařazení do těchto výběrových družstev, což přispívá k zlepšování výkonnosti v tomto sportu.

Pokud by někdo sečetl počet profesionálních i dobrovolných hasičů a členů občanských sdružení, kteří aktivně požární sport provozují, jistě by se požární sport ocitl mezi sporty s největší členskou základnou v ČR. Podle odhadů se požárnímu sportu v České republice věnuje na 7 000 týmů všech kategorií a věkových skupin. Mezi velké propagátory požárního sportu přibylo v roce 2002 další občanské sdružení Český hasič, které významně podporuje zejména přípravu soutěžících v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže a účast na soutěžích zařazených do tzv. Ligy ČR ve výstupu na cvičnou věž.

 

Reprezentační družstvo HZS ČR

K zajištění mezinárodní spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky v oblasti požárního sportu a k účasti profesionálních hasičů České republiky na mezinárodních soutěžích bylo v roce 2001 ustaveno reprezentační družstvo ČR.

Do reprezentačního družstva ČR v požárním sportu jsou každoročně zařazováni hasiči, kteří v soutěžích požárního sportu mají nejlepší výsledky. Důležitou podmínkou pro činnost tohoto týmu je zásada, že žádný z reprezentantů nebude tzv. „profesionální sportovec“, ale hasič, který mimo sportovních výkonů na soutěžích odvede profesionální práci na funkci, ve které je v Hasičském záchranném sboru ČR zařazen. O to cennější jsou výsledky reprezentačního týmu, protože na mezinárodních mistrovstvích často soutěží s družstvy, které jsou složeny výhradně z „profesionálních sportovců“.

Reprezentační družstvo HZS ČR navázalo na výborné výsledky v mezinárodních soutěžích z konce 80. let:

2001 – Kuopio, Finsko – XII. mezinárodní soutěž CTIF (nazývaná také hasičskou olympiádou) – Reprezentační družstvo HZS ČR získalo zlatou medaili za disciplínu požární útok a stříbrnou medaili za celkové hodnocení družstev.

2002 – Moskva, Rusko – I. mistrovství světa profesionálních hasičů v požárním sportu – Mistrovství se zúčastnilo 21 států a naše družstvo bylo hodnoceno v celkovém pořadí na 4. místě a v disciplíně požární útok získalo stříbrnou medaili.

2003 – Petrohrad, Rusko – I. mistrovství Evropy v požárním sportu – Reprezentace HZS ČR obsadila v celkovém hodnocení třetí místo a přivezla do Čech bronzové medaile.

2004 – Minsk, Bělorusko – II. mistrovství světa v požárním sportu – Reprezentace profesionálních hasičů získala titul Mistra světa v požárním útoku, v celkovém hodnocení skončil náš tým na skvělém třetím místě z osmnácti zemí.

2005 – Varaždin, Chorvatsko – XIII. mezinárodní soutěži CTIF – největší úspěch slavili zejména dobrovolní hasiči, kteří v kategoriích žen i mužů zvítězili ve většině disciplín

2005 – Ostrava, Česká republika – II. otevřené mistrovství Evropy hasičů a záchranářů – Pro profesionální hasiče bylo toto mistrovství největším vyvrcholením sezóny. V novém světovém rekordu získali Češi 1. místo v disciplíně požární útok a v celkovém pořadí získali stříbrné medaile. Reprezentanti ČR tak předstihli 12 národních družstev států, účastníků tohoto mistrovství Evropy. Po vyhodnocení dopingové kontroly, která byla na II. otevřeném mistrovství Evropy provedena, přehodnotila Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů výsledky tohoto mistrovství a družstvo Běloruska, hodnocené dosud na 1. místě, bylo diskvalifikováno. Družstvo ČR se tak stalo novým mistrem Evropy v požárním sportu.

2006 – Teherán, Irán – III. mistrovství světa v požárním sportu – Zisk stříbrných medailí v disciplínách štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární útok a umístění na celkovém 4. pořadí ze všech zúčastněných států bylo pro české reprezentanty velmi úspěšné. Česká výprava měla 18 členů a v Íránu to neměla opravdu lehké. Bylo nutno se přizpůsobit odlišnému vidění světa, mentalitě i vnímání času. To, co si prožili Emil Dopirák (vedoucí družstva) a Ing. Jaroslav Novotný (vedoucí výpravy) při celodenní „bitvě“ s iránskými celními úřady o vydání našich žebříků a hadic, by zřejmě vydalo na samostatnou knihu. Velkou pomoc poskytlo našemu týmu Velvyslanectví ČR v Íránu.

2007 – Ostrava, Česká republika – III. otevřené mistrovství Evropy v požárním sportu -Reprezentačnímu týmu České republiky se podařilo porazit favorizované týmy Ruska, Běloruska a Ukrajiny a obhájit titul mistra Evropy v požárním sportu, který získal před dvěma lety na II. ME také v Ostravě. V běhu na sto metrů s překážkami a ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže po žebřících obsadili Češi po součtu šesti nejlepších časů členů týmu vždy 4. místo a na lepší celkové umístění to nevypadalo. Prvenství pak ale čeští hasiči získali v obou kolektivních disciplínách a Česká republika tak obhájila titul mistra Evropy.

2008 – Sofie, Bulharsko – IV. mistrovství světa v požárním sportu – Reprezentační družstvo HZS ČR dosáhlo na IV. mistrovství světa v požárním sportu historicky největšího úspěchu, když získalo medaile v dvou disciplínách (štafeta, útok) a i v celkovém pořadí se prosadilo na stupně vítězů, když obsadilo třetí místo.

V roce 2009 rozhodla Světová federace požárního sportu, že mistrovství světa v požárním sportu se bude konat každoročně a mistrovství Evropy v požárním sportu dále pořádána nebudou. Reprezentační družstvo České republiky tak zůstane historicky nejúspěšnějším týmem ME, když ze tří konaných mistrovství dvě vyhrálo (2005, 2007).

2009 – Ufa, Rusko – V. mistrovství světa v požárním sportu – Na tomto mistrovství dosáhlo reprezentační družstvo českých hasičů historického úspěchu a stalo se vicemistry světa.

2010 – Doněck, Ukrajina – VI. mistrovství světa v požárním sportu – Z Ukrajinského Doněcku přivezli čeští sportovci v roce 2010 stříbrnou medaili z požárního útoku, bronzovou ze štafet a celkově obhájili pozici vicemistra.

2011 – Cottbus, Německo – VII. mistrovství světa v požárním sportu – Němečtí organizátoři připravili pro diváky a hlavně závodníky nebývalou novinku. Poprvé v historii mistrovství byla cvičná věž postavena v bezprostřední blízkosti centra města a odehrály se zde jak základní rozběhy, tak i semifinále a finále pro 8 nejlepších závodníků. Cvičná věž byla postavena na Berlínském náměstí před městskou sportovní halou. Semifinálové rozběhy a následné finále byly součástí slavnostního zahájení šampionátu. Ostatní tři disciplíny mistrovství se odehrály na atletickém stadionu umístěném na Drážďanské ulici. Český tým skončil v celkovém hodnocení mistrovství světa na čtvrtém místě v šestnáctičlenném startovním poli. I přes celkové čtvrté místo zaznamenala česká reprezentace obrovský úspěch, když dosáhla světového rekordu v požárním útoku! Také časy našeho družstva ve výstupu na věž a v běhu na 100m překážek byly v desetileté historii mistrovství nejlepší.

2012 – Antalya, Turecko – VIII. mistrovství světa v požárním sportu – Český tým na mistrovství potvrdil svoji suverenitu v požárním útoku. Čeští hasiči zlepšili vlastní světový rekord o 44 setin, a ten má nyní hodnotu 25, 14 vteřin! Po třech disciplínách českým hasičům patřilo průběžně čtvrté místo, vítězstvím v požárním útoku se Češi posunuli na bronzovou příčku v celkovém hodnocení družstev.

2013 – Soul, Jižní Korea – IX. mistrovství světa v požárním sportu – Reprezentace HZS ČR opět stanula na stupních vítězů a zpět do Čech přivezla bronzové medaile z celkového pořadí družstev.


Comments are closed.