Všetečné otázky pro vedoucího družstva HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Jana Všetečku

1.       Pane řediteli, jak se těšíte na mistrovství, které bude letos pro Váš výběr „doma“?

Vždy, když máte mistrovství na „ vlastním hřišti“, tak se zároveň těšíte, že se ukážete před svými spolupracovníky a všemi Jihočechy. Zároveň máte obavy, zda se zrovna doma něco nepokazí.

2.       Příprava reprezentačního týmu HZS Jihočeského kraje je určitě již v plném proudu. Můžete nám prozradit, jak probíhá?

V letošním roce se uskuteční Mistrovství HZS České republiky v požárním sportu již v závěru června. Tato změna termínu si vyžádala i změnu v organizaci přípravy krajského výběru. Začali jsme již v listopadu 2013 a každý člen družstva má naplánováno, jak se má připravovat. Požádali jsme o spolupráci trenéry reprezentace HZS ČR a jejich zkušenosti jsme zapracovali do plánu přípravy. V měsících listopad až březen proběhlo každý měsíc jednodenní soustředění celého širšího výběru. Zde se ověřovalo, zda příprava jednotlivců pokračuje dle plánů. Počínaje měsícem dubnem se soustředění zintenzivňuje jak počtem soustředění, tak i zaměřením na jednotlivé disciplíny.  Od května se začínáme zúčastňovat kontrolních závodů, které nám ukáží, zda jsme zvolili správný směr přípravy, a pomohou nám vybrat ty nejlepší na mistrovství.

3.       Kolik závodníků je v současné době v přípravě a kolik jich nakonec bude na soupisce HZS Jihočeského kraje pro mistrovství? Kdy bude uzavřena soupiska družstva a co rozhodne, že právě tito jihočeští sportovci nakonec nastoupí na startovní čáru?

V současné době je v přípravě 12 příslušníků. Z nich se vybere 10 reprezentantů HZS Jihočeského kraje na Mistrovství HZS ČR. Výběr je celkem jednoduchý. Pokud se některý závodník nezraní nebo neonemocní, tak 9 z nich má nominaci jistou a o desátém se rozhodne mezi zbylými třemi.

 

4.       Co říkáte rozlosování startovního pořadí?

(PHA 1, SČK 14, JČK 16, PLK 15, KVK 9, ULK 8, LIK 3, KHK 13, PAK 5, KVY 6, JMK 4, OLK 11, MSK 7, ZLK 2, SŽDC 12, SVK 10.)

Pro nás není špatné. Protože se plánují čtyři dráhy na 100 m překážek  a 4 dráhy výstupu na věž. Naši soupeři budou v disciplínách jednotlivců závodníci z HZS Královéhradeckého kraje, Plzeňského kraje a Středočeského kraje. Tato družstva skončila v loňské roce na mistrovství na 4., 2. a 6. místě. Pokud bude dobře natrénováno a sejde se to i s formou, mohli by kvalitní soupeři v rozbězích vytáhnout naše závodníky k nadstandardním výkonům. Podobně je to i v závodu štafet. Náš rozlosovaný soupeř Plzeň je pravidelným bojovníkem o stupně vítězů.

5.       Pokud je možné toto prozradit: jaký motivační program používáte pro své svěřence?

Dělám vše, co si myslím, že prospěje. Podařilo se zlepšit technické vybavení družstva a myslím, že dnes se může rovnat nejlepším družstvům v republice. Spoluprací s trenérem reprezentace se podařilo odstranit zbytečné chybky, které někdy rozhodují o časech a pořadí. Zajištění části výběru přípravy s atletickým trenérem v zimě v tělocvičně pomohlo k získání nadstandardní fyzické kondice. Nedílnou součástí jsou i malé sázky (jaké místo bude dosaženo, výsledek jednotlivce apod.).

6.       Většina sportovních týmů má nějakého maskota. Ten Váš také?

 Ne.

7.       Jste na své svěřence přísný? Budou se moci například v průběhu mistrovství jít pobavit na rockový koncert, který bude pro sportovce připraven?

Ne, přísný nejsem. Mám v družstvu sportovce, kteří vědí, co chtějí a co pro to musí udělat. Já jsem tam od toho, abych jim zajistil podmínky. Tím zlým je trenér. Ten je důsledný a musí je nutit pracovat víc a tvrději.  Já, jak věřím, budu jen sklízet úspěchy.

Jít nebo nejít na rokový koncert v sobotu večer? Pro správného sportovce celkem jasná odpověď. V neděli ráno se bude rozhodovat o všem, jak jsme to poznali v loňském roce. Tato zkušenost nám v letošním roce společně s odpovědností k domácím diváků pomůže v rozhodování.

8.       A na závěr… Jaké jsou reálné šance na umístění Jihočeského družstva a jaké je Vaše tajné přání, co se umístění týče?

Každoročně je Mistrovství HZS České republiky v požárním sportu vyvrcholením celoroční přípravy. V letošním roce na domácí půdě, kdy je pořadatelem mistrovství HZS Jihočeského kraje, by se náš krajský výběr rád umístil lépe než loni. Loňské 10. místo bych rád polepšil o 2 příčky.  Díky zatím proběhlé přípravě si myslím, že je to reálné. Když se podíváme na několik posledních Mistrovství HZS ČR, tak se družstva rozdělují zhruba do třech výkonnostních skupin. Pět družstev svede mezi sebou boj o medaile, sedm družstev o 6. – 12. místo a tři družstva o další umístění.  Naše družstvo patří do druhé skupiny. To znamená, že i drobné zaváhání v nějaké disciplíně může mít fatální dopad na celkové umístění. Sami jsme toho příkladem. V loňském roce jsme pokazili požární útok a to se projevilo velice negativně na celkových výsledcích.

A mé přání?  Aby se nikdo v přípravě nezranil, aby každý závodník odvedl své maximum při mistrovství. A mé nejtajnější přání, na které se i stydím myslet? Družstvo HZS Jihočeského kraje si udělá na XXXXIII. Mistrovství HZS ČR nejlepší součet na věži, na 100 metrů, v požárním útoku a možná i ve štafetě v historických tabulkách HZS Jihočeského kraje na Mistrovstvích HZS ČR.


Comments are closed.